DEKOEKOBrandMaruna
Maruna

Maruna

About brand


Przeszyte, przerobione ze starych w nowe !Inspirują mnie stare, często niepotrzebne już rzeczy, którym mogę nadać nową formę lub zmienić charakter.Przerabiam lub przeszywam nie korzystając z wcześniej wykonanych projektów czy wykrojów.Patrząc na kształt, kolor, deseń lub aplikację wyobrażam sobie jak można wykorzystać go inaczej.

Materials we use:

Leather
Seat belts
Cotton
Denim
Linen
Curtains / blinds

Our products