WARSZTAT DESIGN THINKING “OD ODPADU DO PRODUKTU”Celem warsztatu Design Thinking “od odpadu do produktu” jest wspólna identyfikacja i rozwijanie innowacyjnych rozwiązań produktowych z wykorzystaniem generowanych przez klientów odpadów. Poprzez zastosowanie zasad Design Thinking, uczestnicy przekształcą wyzwania związane z odpadami w możliwości biznesowe dla swojej firmy.
WARSZTAT “OD ODPADU DO PRODUKTU” - DLACZEGO WARTO?  

 

 • Przygotowanie do przyszłości: Wprowadzenie Design Thinking jako metody pracy może przygotować organizację do elastycznego reagowania na zmiany rynkowe i utrzymania konkurencyjności w dynamicznym otoczeniu biznesowym.
 • Innowacyjne rozwiązania: Uczestnicy zdobywają umiejętność generowania innowacyjnych pomysłów i opracowywania nowatorskich rozwiązań, co może przekładać się na rozwój nowych produktów, usług lub procesów w obszarze gospodarki cyrkularnej.
 • Efektywne zagospodarowanie odpadów: Warsztat pozwala na identyfikację efektywnych sposobów wykorzystania odpadów generowanych przez klientów, co może prowadzić do zrównoważonego gospodarowania zasobami i ograniczenia wpływu na środowisko. 
 • Kreowanie wartości dodanej: Stworzenie nowych produktów lub usług z wykorzystaniem odpadów, może stanowić dodatkową wartość dla klientów, zwiększając konkurencyjność organizacji na rynku.
 • Długofalowe korzyści społeczne i środowiskowe: Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na Design Thinking może przynieść korzyści dla społeczeństwa i środowiska, poprzez redukcję ilości odpadów i minimalizację wpływu na ekosystemy.
 • Umacnianie marki: Organizacje, które angażują się w działania związane ze zrównoważonym rozwojem i innowacjami, mogą budować pozytywny wizerunek marki jako przedsiębiorstwa odpowiedzialnego społecznie i ekologicznie.DLA KOGO JEST WARSZTAT “OD ODPADU DO PRODUKTU”?

 

 • Dla firm generujących znaczne ilości odpadów w swoich procesach produkcyjnych lub operacyjnych.
 • Dla firm stojących przed istotnymi wyzwaniami wobec trudnych do recyklingu odpadów.
 • Dla organizacji poszukujących innowacyjnych sposobów na efektywne wykorzystanie odpadów i minimalizację ich wpływu na środowisko.
 • Dla przedsiębiorstw zaangażowanych w tematykę zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym.
 • Dla firm aktywnie dążących do ograniczenia wpływu na środowisko i wprowadzających praktyki zrównoważonego rozwoju w swoich procesach.
 • Dla firm, dla których aspekty zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym są kluczowe w strategii działania.KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTACIE “OD ODPADU DO PRODUKTU”?

 • Specjaliści ds. innowacji i rozwoju produktów.
 • Osoby odpowiedzialne za opracowywanie nowych produktów i usług, które mogą wynikać z kreatywnego zagospodarowywania odpadów.
 • Zespoły ds. CSR / ESG (społecznej odpowiedzialności biznesu).
 • Konsultanci środowiskowi.
 • Osoby i firmy specjalizujące się w konsultacjach dotyczących optymalizacji procesów związanych z gospodarką odpadami i zrównoważonym rozwojem.
 • Zespoły projektowe i kreatywne.
 • Przedstawiciele działów komunikacji i marketingu.

 

CZAS TRWANIA: 3-4 GODZIN ONLINE LUB 4-5 GODZIN STACJONARNIE)

KOSZT OD: 3500 zł netto* 

* koszt uzależniony od liczby uczestników, trybu warsztatów i czasu trwania

 

O CZYM JEST WARSZTAT DESIGN THINKING “OD ODPADU DO PRODUKTU” ? 

 

Przed warsztatem, uczestnicy proszeni są o wypełnienie specjalnie przygotowanej ankiety odpadowej. Na tej podstawie dokonywany jest skan odpadów, aby jak najlepiej przygotować się do warsztatów.

 1. Definiowanie wyzwania: uczestnicy identyfikują kluczowe aspekty generowanych odpadów Klienta i określają strategiczne cele związane z ich zagospodarowaniem.
 2. Generowanie pomysłów: poprzez kreatywne narzędzia, takie jak burza mózgów i superpozycja, zespoły projektowe opracowują różnorodne propozycje rozwiązań, uwzględniając różne perspektywy i pomysły.
 3. Selekcja pomysłów: uczestnicy wybierają najbardziej obiecujące pomysły, korzystając z narzędzi karty selekcji i metody kropkowania, co pozwala na skoncentrowanie się na kluczowych rozwiązaniach. 
 4. Rozwój pomysłów i oceny: zespoły projektowe rozwijają wybrane pomysły, tworząc opisy rozwiązań i wykorzystując narzędzie generatora pomysłów WĄŻ. Wprowadzane są również elementy Lean startup, takie jak Minimum Viable Product (MVP), a uczestnicy oceniają pomysły w praktyce.
 5. Testowanie rozwiązania: zespół wybiera jeden pomysł w wersji MVP do przetestowania w organizacji, umożliwiając praktyczne sprawdzenie skuteczności rozwiązania i zbieranie informacji zwrotnych.

Ostatecznym celem warsztatu jest stworzenie konkretnych, zrównoważonych rozwiązań dla zagospodarowania odpadów Klienta, integrując procesy Design Thinking, kreatywne myślenie oraz elementy Lean startup.

 

PRZYGOTOWANIE DO WARSZTATU 

 1. Wypełnienie kwestionariusza odpadowego przez Klienta (OBOWIĄZKOWO).

OPCJONALNIE:

 1. Wizja lokalna przedstawicieli Deko Eko i partnerów produkcyjnych w celu wyselekcjonowania produktów w asortymencie firmy, które mogą być produkowane z odpadów klienta - koszt 1000 zł 
 2. Analiza kwestionariusza odpadowego: analiza materiału odpadowego, analiza zachowań technicznych / badania pod kątem możliwości i metodologii przetworzenia - koszt od 1500 zł.
 3. Dodatkowo: pogłębiona analiza - badania laboratoryjne materiału - koszt od 1000 zł.

 

Rekomendacja rozszerzenia warsztatu: 

Przeprowadzenie pogłębionej analizy materiałów odpadowych wraz z wizją lokalną w wybranej placówce firmy, która pomoże jeszcze lepiej przygotować się do fazy generowania pomysłów:

 • Analiza materiałów odpadowych firmy
 • Wybór najistotniejszych materiałów pod kątem potencjalnego przetworzenia
 • Analiza zachowań technicznych / badania pod kątem możliwości i metodologii przetworzenia
 • Research i dopasowanie produktowe: określenie kierunków produktowych możliwych do uzyskania
 • Research i dopasowanie metodologiczne: wybór metod przetwarzania i produkcji


Zapisz się na otwarte warsztaty "design thinking" (data wkrótce) Jesteś zainteresowany(a) dedykowanym warsztatem w siedzibie Twojej firmy?

Napisz do nas by ustalić szczegóły. 

        DEKO EKO - CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?


Jesteśmy innowacyjną firmą, działającą w obszarze gospodarki cyrkularnej od ponad dziesięciu lat. 

Zamykamy obieg materiałów odpadowych i zapewniamy ich ponowne użycie, aby wykorzystać maksymalnie ich potencjał. Dajemy firmom oraz indywidualnym konsumentom różnorodne możliwości i narzędzia do ponownego wykorzystania odpadów w ich własnej działalności. 

Dotychczas zawróciliśmy do obiegu różnego rodzaju odpady m.in. tworzywa sztuczne, tekstylia, papier, karton, biowaste takich firm jak McDonald’s, IKEA, Castorama, BNP ParibasCredit Agricole, Coca-Cola, czy Maspex i wiele innych, zamieniając je w nowe produkty konsumenckie, elementy wyposażenia, czy materiały promocyjne. 

Dzięki współpracy z największym ekosystemem partnerów upcyklingowych, recyklingowych, ekspertów materiałowych, uczelni czy instytutów naukowych w ramach platformy Deko Eko, jesteśmy w stanie przetworzyć praktycznie każdy rodzaj odpadu w pełni funkcjonalny produkt.


PROWADZĄCA 

 

Paulina Zawadka - moderator DT w Generatorze Pomysłów: 

Socjolog – specjalność: coaching i psychologia społeczna Od 2017 r. certyfikat coacha International Coach Federation, certyfikat mindfulness oraz compassion based living course. Na co dzień pracuje w roli project managera w Generatorze Pomysłów oraz trenera, facylitatora i moderatora.

 

WSPÓŁPRACA 

 Aleksandra Pakuła - Circular Researcher & New Product Specialist w Deko Eko

W ramach warsztatu, przygotowuje analizę odpadów (PRZYGOTOWANIE DO WARSZTATU) oraz sporządza raport dotyczący przyjętych rozwiązań.